Rättelse av EU-förordn 2024/344 Om gränsv för bekämpn medelsrester Rättad genom EU-förordn 2024/90095

2024-02-13

Rättelse till Kommissionens förordning (EU) 2024/344 av den 22 januari 2024 om ändring och rättelse av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för mandipropamid i eller på vissa produkter