EU-förordning 2023/2782 Om provtagnings- och analysmetoder samt upphävande av förordning (EG) nr 401/2006

2023-12-19

Om provtagnings- och analysmetoder för kontroll av halten mykotoxiner i livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 401/2006