Ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2023:2 Om offentlig kontroll riskklassning Ändrad genom LIVSFS 2023:9

2023-12-05

Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LIVSFS 2023:2) om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll - LIVSFS 2023:9