Ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2005:20 om livsmedelshygien Ändrad genom LIVSFS 2023:4

2023-07-03

Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien