Ändring av LIVSFS 2021:8 Om avgifter för offentlig kontroll Ändrad genom LIVSFS 2024:1

2024-02-07

Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2021:8) om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet