Rättelse av EU-förordning 2024/286 Om offentlig kontroll Rättad genom EU-förordning 2024/90066

2024-02-06

Rättelse till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2024/286 av den 16 januari 2024 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/1793 om tillfällig ökning av offentlig kontroll av och nödåtgärder avseende införsel till unionen av vissa varor från vissa tredjeländer och genomförande a Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2017/625 och (EG) nr 178/2002