Ändring av EU-förordning 2023/915 Om gränsvärden för främmande ämnen i livsmedel

2024-04-15

EU-förordning 2024/1002 - Om ändring av förordning (EU) 2023/915 vad gäller gränsvärden för perklorat i bönor (Phaseolus vulgaris) med balja

EU-förordning 2024/1003 - Om ändring av förordning (EU) 2023/915 vad gäller gränsvärden för summan av 3-monoklorpropandiol (3-MCPD) och fettsyraestrar av 3-MCPD i modersmjölksersättning, tillskottsnäring och livsmedel för speciella medicinska ändamål avsedda för spädbarn och småbarn samt småbarnsnäring

EU-förordning 2024/1022 - Om ändring av förordning (EU) 2023/915 vad gäller gränsvärden för deoxynivalenol i livsmedel

EU-förordning 2024/1038 - Om ändring av förordning (EU) 2023/915 vad gäller gränsvärden för T-2-toxin och HT-2-toxin i livsmedel