Ändring av EU-förordning 2023/2782 Om provtagning och analysmetoder Ändrad genom EU-förordning 2024/885

2024-04-02

Om ändring av genomförandeförordning (EU) 2023/2782 om provtagnings- och analysmetoder för kontroll av halten av mykotoxiner i livsmedel vad gäller provtagningsmetoden för torkade örter, örtteer (torkad produkt), teer (torkad produkt) och kryddpulver