Ändring av EU-förordning 2022/478 Om skyddsåtg vid imp av musslor Ändrad genom EU-förordning 2024/360

2024-02-02

Om ändring av genomförandeförordning (EU) 2022/478 vad gäller förlängning av tillämpningsperioden för skyddsåtgärder rörande import av musslor från Turkiet avsedda att användas som livsmedel