Ändring av EU-förordning 2021/630 Om livsmedel undantagna från offentl ktrl vid gränskontrollstationer Ändrad genom EU-förordning 2023/1674

2023-09-06

Om ändring av delegerad förordning (EU) 2021/630 vad gäller införande av vissa smörgåspålägg innehållande kakao och kakaoberedningar för framställning av drycker, vissa livsmedelsberedningar framställda av spannmål eller spannmålsprodukter, vissa livsmedelsberedningar framställda av ris och andra spannmål, vissa chips samt vissa såser och smaksättare i förteckningen över sammansatta produkter som är undantagna från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer och om ändring av bilagorna I och III till delegerad förordning (EU) 2019/2122