Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2023/2437 och 2023/2457

2023-11-09

EU-förordning 2023/2437 - Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Kanada, Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä, färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen

EU-förordning 2023/2457 - Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Kanada, Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/2437
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/2457