Ändring av EU-förordning 2021/404 Om imp av prod av animal urspr Ändr genom EU-förordning 2024/393 och 452

2024-02-06

EU-förordning 2024/393 - Om ändring av bilagorna II, IV, IX och X till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller förteckningarna över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka sändningar av vissa hov- och klövdjur och avelsmaterial från dessa från Nya Zeeland, Sydafrika och Förenade kungariket får föras in till unionen, samt om rättelse av bilagorna V och XXII till den genomförandeförordningen vad gäller förteckningen över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka sändningar av fjäderfä och avelsmaterial från dessa får föras in till unionen och från vilka sändningar med ursprung i unionen som återsänds till unionen får transiteras genom Förenade kungariket

EU-förordning 2024/452 - Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Förenta staterna och Kanada i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen