Ändring av EU-förordning 2020/2235 Om intyg för införsel till unionen Ändrad genom EU-förordning 2024/399

2024-02-13

Om ändring av bilaga III till genomförandeförordning (EU) 2020/2235 och bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2021/403 vad gäller förlagor till intyg för införsel till unionen av sändningar av vissa produkter av animaliskt ursprung och vissa kategorier av djur