Ändring av EU-förordning 2020/1158 Om villkor för import av livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2024/256

2024-01-22

Om ändring av genomförandeförordning (EU) 2020/1158 om villkoren för import av livsmedel och foder med ursprung i tredjeländer efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl