Ändring av EU-förordning 2019/33 Om skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för vin Ändrad genom EU-förordning 2023/1606

2023-08-11

Om ändring av delegerad förordning (EU) 2019/33 vad gäller vissa bestämmelser om skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar för vin och om presentation av obligatoriska uppgifter för vinprodukter samt särskilda regler om beteckning av ingredienser för vinprodukter, och av delegerad förordning (EU) 2018/273 vad gäller certifiering av importerade vinprodukter.