Ändring av EU-förordning 2019/1602 Om hälsodokument för införsel Ändrad genom EU-förordning 2024/950

2024-04-02

Om ändring av delegerad förordning (EU) 2019/1602 vad gäller tillämpningsdatum och de fall då tullmyndigheterna är skyldiga att dra av de kvantiteter som angetts i tulldeklarationen från den totala tillåtna kvantitet som angetts i det gemensamma hälsodokumentet för införsel (CHED- dokumentet)