Ändring av EU-förordning 2015/1375 Om offentlig kontroll av trikiner i kött Ändrad genom EU-förordning 2023/2156

2023-10-20

Om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/1375 vad gäller vissa rapporteringskrav för medlemsstater som gör undantag från undersökningar på slakterier av förekomsten av trikiner i kött och slaktkroppar från tamsvin