Ändring av EU-förordning 1308/2013 Om samlad marknadsordning för jordbruksprodukter Ändrad genom EU-förordning 2023/2834 och 2835

2023-12-22

EU-förordning 2023/2834 - om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller import inom sektorerna för ris, spannmål, socker och humle

EU-förordning 2023/2835 - Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller regler om import inom sektorerna för ris, spannmål, socker och humle och om upphävande av kommissionens förordningar (EG) nr 3330/94, (EG) nr 2810/95, (EG) nr 951/2006, (EG) nr 972/2006, (EG) nr 504/2007, (EG) nr 1375/2007, (EG) nr 402/2008, (EG) nr 1295/2008, (EG) nr 1312/2008, (EU) nr 642/2010, (EEG) nr 1361/76, (EEG) nr 1842/81, (EEG) nr 3556/87, (EEG) nr 3846/87, (EEG) nr 815/89, (EG) nr 765/2002, (EG) nr 1993/2005, (EG) nr 1670/2006, (EG) nr 1731/2006, (EG) nr 1741/2006, (EG) nr 433/2007, (EG) nr 1359/2007, (EG) nr 1454/2007, (EG) nr 508/2008, (EG) nr 903/2008, (EG) nr 147/2009, (EG) nr 612/2009, (EU) nr 817/2010, (EU) nr 1178/2010, (EU) nr 90/2011 och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1373/2013