Ändring av EG-förordning 1333/2008 Om livsmedelstillsatser Ändrad genom EU-förordning 2023/2086 och 2023/2379

2023-10-05

EU-förordning 2023/2086 - Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller användningen av buffrad vinäger som konserveringsmedel och surhetsreglerande medel

EU-förordning 2023/2379 - Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller livsmedelstillsatsen stearyltartrat (E 483)