Ändr av EU-förordning 37/2010 Om farmakologiskt aktiva substanser Ändr genom EU-förordning 2024/859 och 860

2024-03-27

EU-förordning 2024/859 - Om ändring av förordning (EU) nr 37/2010 vad gäller klassificering av substansen natriumsalicylat med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel

EU-förordning 2024/860 - Om ändring av förordning (EU) nr 37/2010 vad gäller substansen 17β-östradiol

Båda ändringarna är publicerade på ovanstående webbsida, länk.