SFS 2014:786

Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen SFS 2006:804

I Regeringskansliets rättsdatabas finns mer information om till exempel beslutade ändringar och konsoliderade versioner.

Senast granskad 2021-03-22