SFS 2011:1494

Förordning om vissa fiskarter från Östersjöområdet

I Regeringskansliets rättsdatabas finns mer information om till exempel beslutade ändringar och konsoliderade versioner.

Senast granskad 2023-06-08