SFS 2011:1060

Förordning om kontroll vid export av livsmedel

I Regeringskansliets rättsdatabas finns mer information om till exempel beslutade ändringar och konsoliderade versioner.

Senast granskad 2021-03-22