SFS 2009:1426

Förordning med instruktion för Livsmedelsverket

I Regeringskansliets rättsdatabas finns mer information om till exempel beslutade ändringar och konsoliderade versioner.

Senast granskad 2023-06-08