SFS 2009:1425

Kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Mer information

I Regeringskansliets rättsdatabas finns mer information om till exempel beslutade ändringar och konsoliderade versioner.

Senast granskad 2021-08-31