SFS 2006:815

Förordningen om provtagning på djur, med mera

I Regeringskansliets rättsdatabas finns mer information om till exempel beslutade ändringar och konsoliderade versioner.

Senast granskad 2023-06-08