SFS 2006:812

Förordning om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land

I Regeringskansliets rättsdatabas finns mer information om till exempel beslutade ändringar och konsoliderade versioner.

Senast granskad 2021-03-22