SFS 2006:806

Lagen om provtagning på djur, m.m.

I Regeringskansliets rättsdatabas finns mer information om till exempel beslutade ändringar och konsoliderade versioner.

Senast granskad 2023-06-08