SFS 2006:804

Livsmedelslagen

I Regeringskansliets rättsdatabas finns mer information om till exempel beslutade ändringar och konsoliderade versioner.

Senast granskad 2023-06-13