SFS 2006:1033

Tillkännagivande (2006:1033) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

 

I Regeringskansliets rättsdatabas finns mer information om till exempel beslutade ändringar och konsoliderade versioner.

Senast granskad 2021-03-22