SFS 1998:940

Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

I Regeringskansliets rättsdatabas finns mer information om till exempel beslutade ändringar och konsoliderade versioner.

Senast granskad 2021-03-22