Regler om foder i primärproduktionen

För bestämmelser om foder i primärproduktionen hänvisas till Jordbruksverkets webbplats.

På nedanstående länk finns vissa centrala EU-bestämmelser samt nationella regler på området

Senast granskad 2023-01-11