LIVSFS 2023:3

Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott

Grundförfattningen

Nya föreskrifter om kosttillskott

Bakgrund

Livsmedelsverket har tagit fram nya föreskrifter, Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2023:3) om kosttillskott. Föreskrifterna genomför direktiv 2002/46/EG. Direktivet har varit gällande sedan 2002. Föreskrifterna ersätter Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott. De nya föreskrifterna innebär inga ändringar i sak, utan är en uppdatering av hänvisningar, språk och struktur.

När träder författningen i kraft och när ska den börja tillämpas?

LIVSFS 2023:3 träder i kraft den 1 juli 2023.

Vilka berörs av författningen?

Livsmedelsföretagare som tillverkar, märker eller säljer kosttillskott samt kontrollmyndigheter berörs av föreskrifterna.

Senast granskad 2023-05-24