LIVSFS 2022:2

Livsmedelsverkets föreskrifter om informationssäkerhetsåtgärder för samhällsviktiga tjänster inom sektorn leverans och distribution av dricksvatten

Grundförfattningen

Föreskrifterna kompletterar lagen (2018:1174) och förordningen (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, vad gäller sektorn leverans och distribution av dricksvatten.
Genom föreskrifterna fastställs bestämmelser om leverantörers riskanalyser och informationssäkerhetsåtgärder.
Föreskrifterna gäller de leverantörer inom sektorn som identifieras genom Myndigheten för samhällsskydd- och beredskaps föreskrifter.

Senast granskad 2024-02-01