LIVSFS 2021:8

Livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

Författningen med senaste ändringarna införda

Grundförfattningen

Mer information om LIVSFS 2021:8

Föreskrifterna trädde i kraft den 1 januari 2022.
Genom föreskrifterna upphävdes förskrifterna (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering. Bestämmelserna om godkännandeavgift i 2 kap. 1 § i de upphävda föreskrifterna ska fortsätta gälla för ansökan om godkännande som inkom till Livsmedelsverket innan den 31 december 2021.

Föreskrifterna har efter ikraftträdandet ändrats i vissa delar. Genom LIVSFS 2024:1 har en hänvisning till EU-lagstiftningen ändrats, se 2 kap. 8 §. 

Senast granskad 2024-02-07