LIVSFS 2021:12

Livsmedelsverkets föreskrifter om kontroll av ekologisk produktion

Grundförfattningen

Mer information

Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2022.

Genom föreskrifterna upphävs Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2016:1) om kontroll av ekologisk produktion.

Senast granskad 2022-03-16