LIVSFS 2003:18

Fruktjuice och fruktnektar

Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2003:18 (konsoliderad version till och med LIVSFS 2020:4)

Om ändring av rådets direktiv 2001/112/EG om fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel i syfte att anpassa bilaga I till de tekniska framstegen.

Senast granskad 2020-06-01