EU-förordning 843/2014

Införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Upplandskubb [SUB])

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Senast granskad 2019-08-28