EU-förordning 37/2010

Farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna
ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till
den aktuella rättsakten.

Senast granskad 2024-03-27