EU-förordning 2019/33

Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ansökningar om skydd av ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar och traditionella uttryck inom vinsektorn, invändningsförfarandet, begränsningar i fråga om användning, ändringar av produktspecifikationer, avregistrering av skydd samt märkning och presentation

Grundförfattningen

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Information om förordningen

Förordningen ersätter Kommissionens förordning (EG) nr 607/2009  (konsoliderad version 2018-03-03) som fortfarande är tillämplig i de delar som framgår av övergångsbestämmelserna i EU-förordning 2019/33.

När träder förordningen i kraft?

Den 14 januari 2019

Vilka berörs av förordningen?

Tillverkare, försäljare och konsumenter av produkter från vinsektorn.

Vad innehåller förordningen?

Förordning (EG) nr 607/2009 upphävs.

Kompletterande regler för produkter inom vinsektorn om:

  • Ansökan om skydd
  • Invändningsförfarandet
  • Begränsningar av användning av skyddad ursprungsbeteckning och skyddad geografisk beteckning
  • Ändringar av produktspecifikationer och av traditionella uttryck
  • Avregistrering av skydd
  • Märkning och presentation
Senast granskad 2021-08-20