EU-förordning 2019/1013

Om förhandsanmälan av sändningar av vissa kategorier av djur och varor som förs in i unionen

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Senast granskad 2019-09-11