EU-förordning 2016/779

Fastställande av enhetliga regler för förfarandena för att avgöra om en tobaksvara har en karakteristisk smak

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Information om EU-förordning 2016/779

Förordningen gäller inte snus, endast tuggtobak. För mer information, gå in på Folkhälsomyndighetens webbplats, se länk nedan.

Senast granskad 2020-06-16