EU-förordning 2015/2232

Tillåtelse att höja gränsvärdena för berikning av vin som produceras av
druvor som skördats under 2015 i alla vinodlingsregioner i Danmark,
Nederländerna, Sverige och Förenade kungariket

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Efter årets regniga sommar har EU beslutat att höja gränsen för hur mycket alkoholhalten i vin framställt av druvor som odlats i Sverige får höjas. Genom tillsats av socker får alkoholhalten höjas med 3,5 % vol istället för 3 % vol som är den vanliga gränsen för berikning i zon A. 

Senast granskad 2019-08-30