EU-förordning 172/2013

Styrkande av vissa befintliga vinbeteckningar i registret i rådets förordning (EG) nr 1234/2007

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Information om förordningen

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 172/2013 om strykande av vissa befintliga vinbeteckningar i registret i rådets förordning (EG) nr 1234/2007. Denna förordning gäller för vissa viner med beteckningar som strukits ur registret över skyddade vinbeteckningar. Dessa viner får saluföras så länge lagret gäller om de märkts eller släppts ut på marknaden innan denna förordning träder ikraft.

EG-förordning 1234/2007 har ersatts av EU-förordning 1308/2013.

Senast granskad 2019-08-19