EU-förordning 10/2011

Material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Senast granskad 2024-01-24