EU-beslut 2014/873

Kommissionens genomförandebeslut om upphävande av beslut 2002/249/EG om vissa skyddsåtgärder beträffande vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter avsedda att användas som livsmedel och som importerats från Myanmar

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Information om beslutet

Kommissionens genomförandebeslut om upphävande av beslut 2002/249/EG om vissa skyddsåtgärder beträffande vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter avsedda att användas som livsmedel och som importerats från Myanmar

Bakgrund

Genom Kommissionens genomförandebeslut 2014/873 upphävs beslut 2002/249 om vissa skyddsåtgärder beträffande vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter avsedda att användas som livsmedel och som importeras från Myanmar. Skyddsåtgärderna har inneburit att räkor importerade från Myanmar har analyserats för förekomst av kloramfenikol.

Beslutet upphävs då all användning av kloramfenikol och nitrofuraner i fiskeri- och vattenbruksprodukter är förbjudna i Myanmar sedan 16 november 2011. Myanmar genomför sedan dess även övervakningsanalyser av fiskeriprodukter som visat att produkterna är fria från kloramfenikol och nitrofuraner. Vidare har alla de analyser av räkor importerade från Myanmar som har provtagits enligt 2002/249 sedan 2009 gett tillfredsställande resultat.

Vem berörs av förordningen?

Importörer som importerar fiskeri- och vattenbruksprodukter från Myanmar.

Från när ska förordningen tillämpas?

Beslutet är upphävt sedan den 3 december 2014.

Senast granskad 2019-08-28