EG-förordning 999/2001

Fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati

Mer information

 På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna
ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till
den aktuella rättsakten.

Mer information om EU-förordning 2015/1162

Ändring av bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa
typer av transmissibel spongiform encefalopati (TSE).

När träder förordningen i kraft?

Den 5 augusti 2015.

Vilka berörs av förordningen?

Alla företag som hanterar de produkter som avses i förordningen, främst slakterier och styckningsföretag. Därmed berör förordningen även de myndigheter som kontrollerar dessa livsmedelsföretag.

Vad innebär förordningen?

Förordningen är en ändring av punkten 2 i bilaga V till förordning (EG) nr 999/2001 gällande särskilda krav för medlemsstater med försumbar BSE-risk. Enligt punkten 1 i bilaga V till förordning (EG) nr 999/2001 anges att vissa vävnader från nötkreatur, får och getter ska betraktas som specificerat riskmaterial om de härrör från djur med ursprung i en medlemsstat eller ett tredjeland eller en av deras regioner med kontrollerad eller ej fastställd BSE-risk. Innan aktuell ändring gäller detta enligt punkten 2 även för medlemsstater med försumbar BSE-risk.

Genom ändringen är inte längre alla vävnader som räknas upp i punkten 1 i bilaga V specificerat riskmaterial för medlemsstater med försumbar BSE-risk. De vävnader som tidigare betecknades som specificerat riskmaterial för medlemsstater med försumbar BSE-risk, men som inte längre ska göra det är:

När det gäller nötkreatur:

  • kotpelare utom svanskotor, hals-, bröst- och ländkotornas tagg- och tvärutskott och den mediala korsbenskammen och korsbenets "vingar", men inklusive dorsalrotsganglier från djur som är äldre än 30 månader, samt

  • tonsiller, de sista fyra meterna av tunntarmen, blindtarm och tarmkäx från djur i alla åldrar.

Vävnader som fortfarande ska betecknas som specificerat riskmaterial för medlemsstater med försumbar BSE-risk är: 

När det gäller nötkreatur:

  • skalle utom underkäke och med hjärna och ögon samt ryggmärg från djur som är äldre än tolv månader.

När det gäller får och getter:

  • skalle inklusive hjärna, ögon och ryggmärg från djur som är äldre än tolv månader eller som har en permanent framtand som trängt genom tandköttet.

Senast granskad 2024-03-27