EG-förordning 450/2009

Aktiva och intelligenta material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna
ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till
den aktuella rättsakten.

Senast granskad 2023-08-10