EG-förordning 315/93

Fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella rättsakten.

Senast granskad 2019-10-29