EG-förordning 2160/2003

Bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna
ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till
den aktuella rättsakten.

Senast granskad 2019-08-07